Description

Letná univerzita

9468773733_b1fbc83d23_zDôležitou súčasťou projektu ALTECS je trojtýždňová letná univerzita. Od 28. júla do 15. augusta bude mať 40 študentov – 20 z Rakúska a 20 zo Slovenska, možnosť počas letnej školy rozšíriť svoje znalosti z oblasti udržateľného rozvoja regiónu prostredníctvom prednášok, seminárov a exkurzií.

Program

Program Letnej univerzity ALTECS obsahuje témy udržateľného regionálneho rozvoja. Sú to témy ako „Zmeny k udržateľnosti“, „ Ekologické poľnohospodárstvo“, „Inovácie a podnikanie“. Vyučovacím jazykom je angličtina.

Tu môžete nájsť viac informácií o letnej univerzite ALTECS.

Študentské projekty

Spoločne so 17 zúčastnenými slovenskými a rakúskymi MSP môžu študenti v rámci letnej univerzity vyvíjať riešenia pre konkrétne praktické problémy a tak pochopiť reálne výzvy udržateľného regionálneho rozvoja.
9483344783_dc95389d11_z
Projekty, ktoré budú realizované v rámci letnej univerzity s MSP, budú ďalej rozvíjané v nasledujúcich mesiacoch, až do novembra 2014.

Ďalšie informácie o projektoch nájdete tu.

Žiadne poplatky za účasť

Na Letnej univerzite ALTECS nie sú žiadne účastnícke poplatky – iba náklady spojené s príchodom a odchodom na miesto konania (cca 30€), ubytovanie a ostatné životné náklady (napr. na potraviny).
Približný náklady na pobyt v Rakúsku:

  • potraviny 10-30 € (v internáte je k dispozícii kuchyňa)
  • ubytovanie: 20 € (pozri nižšie)
  • verejná doprava: 3 €

Ubytovanie

Študenti, ktorí pricestujú do Viedne sa môžu ubytovať v študentskom domove OeAD na ul. Molkereistrasse a v Trnave v študentskom domove Materiálovotechnologickej fakulty STU.

Elearning Platform

We provide a elearning platform for the ALTECS Participants at www.rce-vienna.org
For more information about the ALTECS Summer University please contact Daniel Schmelz.