SME Platform

Platforma MSP

Malé a stredné podniku (MSP) z programovej oblasti (Viedeň, okolie Viedne sever, juh, časti Viedne, Dolné Rakúsko, severný Burgenland, Bratislavský a Trnavský kraj) pozývame k spolupráci na projekte ALTECS. Adresátmi sú podniky, ktoré sa zaujímajú o udržateľnosť a chcú realizovať jej aspekty. S primárnym zameraním na MSP, ktoré spolupracujú s inými podnikmi v hraničnej oblasti Slovensko – Rakúsko, alebo sa o to usilujú.

Základným cieľom je definovať projekty z oblasti udržateľného rozvoja a realizovať ich v malých skupinách spoločne so študentmi letnej univerzity. Prospešné to bude tak pre študentov, ako aj pre zapojené podniky. Príkladom pre relevantné témy sú udržateľná ekologická výroba, opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia, kvality, ľudských zdrojov, migrácia z regiónu, starnutie populácie, ako aj vytváranie sietí v rámci regiónu.

Zúčastnené MSP budú vytvárať pridanú hodnotu, tým že môžu naštartovať užitočné iniciatívy v oblasti rozvoja regiónu a kvalifikácie s využitím externých zdrojov a na základe výmeny skúseností s univerzitami. Zároveň sú tu možnosti sieťovania s ostatnými zúčastnenými v rámci MSP platformy, ktorá bude zriadená a k dispozícii exkluzívne pre projekt ALTECS. Okrem toho v rámci spolupráce bude podnikom ponúknutá možnosť propagácie.

Ak máte záujem, kontaktujte prosím projektový tím ALTECS!

The platform can be found at www.rce-vienna.org.