Pohľad späť na letnú univerzitu 2014

Pohľad späť na letnú univerzitu 2014

V tento deň na MTF STU v Trnave na záverečnom ceremoniáli dostali účastníci letnej univerzity svoje zaslúžené certifikáty.

ParticipantsV rámci letnej univerzity ALTECS sa 28 študenti zo Slovenska a z Rakúska mohli učiť o udržateľnom regionálnom rozvoji. Z prednášok univerzitných odborníkov ako aj odborníkov z praxe získali účastníci vedomosti z mnohých oblastí (ako je napr. zmena klímy, potravinové systémy, kreativita, výmena vedomostí), počas riešenia projektov so 14 malými a strednými podnikmi zasa získali znalosti z riešenia praktických problémov. Početnými exkurziami do podnikov a iných relevantných miest (napr. do Hainburg v rámci tematiky participácia a regionálny rozvoj) sa priamo v teréne objasnili ďalšie aspekty predmetných tém letnej univerzity.

Participants
V neposlednom rade medzi účastníkmi v krátkom čase vznikla intenzívna vzájomná výmena skúseností a tímový duch, čo urobilo účasť na letnej škole ešte zaujímavejšou.

Pri záverečnom vyhodnocovaní absolventov letnej školy sa ukázalo, že študenti boli veľmi radi, že sa zúčastnili letnej univerzity ALTECS.