About

Participants

Welcome at the RCE Vienna

Vítame vás na projekte ALTECS!

ALTECS znamená…

  • regionálny rozvoj,
  • udržateľnosť,
  • letná univerzita,
  • spolupráca s malými a strednými podnikmi,
  • spolupráca rakúskych a slovenských študentov s malými a strednými podnikmi,
  • PRIDAJTE SA!

V súčasnosti prebieha prihlasovanie a výber na letnú univerzitu ALTECS, ktorá sa uskutoční od 28. júla do 15. augusta vo Viedni a v Trnave. Zúčastní sa jej 40 študentov, 20 z Rakúska a 20 zo Slovenska.
Ťažiskom Letnej univerzity ALTECS je regionálny rozvoj a udržateľnosť. Dôležitým prvkom sú malé skupinové projekty realizované študentmi v spolupráci s malými a strednými podnikmi. Aktuálne problémy tu môžu byť riešené s orientáciou na prax.

Viac informácií o Letnej univerzite ALTECS

Projekt ALTECS „Výmena vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja“ je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie, Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Od septembra 2013 do decembra 2014 ho realizujú v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, Ekonomická univerzita Viedeň, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita Bratislava, rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, Hospodárska komora Viedeň a Trnavská regionálna komora SOPK.